ลักษณะการตั้งลูกของกีฬาเซปักตะกร้อ

พนันบอลออนไลน์

            เซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ใช้ผู้เล่นในแต่ละทีมจำนวนไม่มาก อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์หรือสนามแข่งขันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย และเป็นกีฬาที่มีราคาถูกแต่หากผู้เล่นคนไหนสนใจก็สามารถหามาลองเล่นกันได้

ลักษณะของการตั้งลูกในกีฬาเซปักตะกร้อนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการพักลูก แต่การตั้งลูกนั้นผู้เล่นจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะต้องตั้งลูกให้ลอยขึ้นตรง ๆ และให้ลูกลอยอยู่ในความสูงที่ผู้เล่นต้องการ สามารถแยกลักษณะของการตั้งลูก ได้ดังต่อไปนี้

  1. การตั้งลูกด้วยส่วนของเท้าด้านในแล้วเตะลูกด้วยเท้าด้านนอก
  2. การตั้งลูกด้วยส่วนของข้างเท้าด้านในแล้วเตะออกด้วยหลังเท้า
  3. การตั้งลูกด้วยส่วนของเท้าด้านในแล้วเล่นลูกด้วยเข่า
  4. การตั้งลูกด้วยส่วนของหลังเท้าแล้วเดาะลูกด้วยส่วนของหลังเท้า
  5. การตั้งลูกด้วยเท้าแล้วเตะลูกด้วยส่วนของหลังเท้า
  6. การตั้งลูกด้วยส่วนของหลังเท้าแล้วเล่นลูกด้วยเข่า
  7. การตั้งลูกด้วยส่วนของเข่าแล้วเตะลูกด้วยส่วนของเท้าด้านใน
  8. การตั้งลูกด้วยเข่าแล้วเล่นลูกด้วยส่วนของหลังเท้า
  9. การตั้งลูกด้วยเข่าแล้วก็เล่นลูกด้วยเข้าเช่นกัน

ลักษณะของการตั้งลูกในกีฬาเซปักตะกร้อนั้นมีหลายลักษณะแล้วแต่ผู้ฝึกสนใจที่จะฝึกลักษณะใดมากกว่า แต่หากผู้ฝึกคนไหนสนใจที่จะศึกษาลักษณะของการฝึกการตั้งลูกก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้