การฝึกกลั้นลมหายใจในน้ำ

เว็บแทงบอล

การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ได้เกิดอุบัติน้อยที่สุด ทำให้ร่างกายแข็งแรง และยังเป็นกีฬาที่ไม่สูญเสียเหงื่อเลย  นอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมออีกด้วย  สำหรับคนที่ว่ายน้ำเป็นก็สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้ แต่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถฝึกฝนได้

การที่คนเราจะว่ายน้ำเป็นได้นั้น อันดับแรกเลยก็จะต้องฝึกสร้างความคุ้นเคยกับน้ำก่อน เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจและไม่กลัวเวลาจะลงน้ำ เมื่อรู้สึกคุ้นเคยและไม่กลัวน้ำแล้ว ขั้นแรกก่อนที่จะว่ายน้ำ คือ การฝึกกลั่นลมหาย ซึ่งทักษะเบื้องต้นที่คนหัดว่ายน้ำจะต้องเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มฝึกโดยการให้ก้มใบหน้าที่เป็นเฉพาะส่วนด้านหน้าและจมูกดำลงไปในน้ำให้ได้เป็น

เวลานาน แล้วจากนั้นให้เงยหน้าขึ้นมา  แล้วค่อยๆทำการหายใจสูดลมเข้าปอดตามปกติ  สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่เคยชินกับการว่ายน้ำในสระมาก่อนให้ทำการฝึกการหายใจกับน้ำในกะละมัง

  1. ฝึกให้ก้มหน้าลงในน้ำ ให้ดวงตา ปาก และจมูกจมน้ำแล้วกลั้นลมหายใจ ค่อยๆลืมตามอง

ดูก้นกะละมังหรือมองดูก้นสระน้ำ ครั้งแรก ให้พยายามกลั้นหายใจให้ได้ประมาณ 15  นาที  แต่ครั้งต่อไป                     ควรพยายามให้ได้เวลามากขึ้น ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง และควรฝึกการบิดหน้าหายใจด้านข้างสลับกันไปมาด้วย

  1. ยืนในสระน้ำในท่าที่ถนัด จากนั้นสูดอากาศให้เข้าทางปากให้มากกว่าปกติ แล้วก้มหน้าดำ

น้ำและค่อยๆ เป่าอากาศออกทางจมูกและปากให้เป็นฟอง ผุดๆ ช้าๆ ทำช้ำๆ ทำจนคล่อง และสลับการหายใจเข้าออกระหว่างปากกับจมูก ในขณะที่ผู้ฝึกดำน้ำให้ฝึกการลืมตาอยู่ตลอดเวลา และควรหลีกเลี่ยงการเช็ดใบหน้า

การฝึกกลั้นลมหายใจเป็นทักษะเบื้องต้นสำหรับคนหัดว่ายน้ำและอาจจะค่อนข้างยากสำหรับคนที่หัดทำ แต่ถ้าได้ทำเป็นประจำ และค่อยๆเรียนรู้  ก็จะทำให้เกิดความชำนาญ เราก็จะสามารถเป็นคนว่ายน้ำที่เก่งได้