รูปแบบและวิธีประดิษฐ์ไม้กอล์ฟตามกฎ กติกา

การเล่นกอล์ฟนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้กอล์ฟซึ่งไม้กอล์ฟที่ใช้เล่นในการแข่งขันนั้นจะมีกฎกติกา เอาไว้ว่าควรจะเป็นอย่างไร

วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีประดิษฐ์ไม้กอล์ฟตามกฎ กติกามาฝากผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้ไปดูกันเลยว่ากฎกติกาที่ว่านี้เป็นอย่างไรบ้าง

อย่างแรกเลยคือรูปแบบและวิธีประดิษฐ์ไม้กอล์ฟ คือไม้กอล์ฟจะต้องเป็นสิ่งที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการตีลูกและไม้พัตต์คือไม้กอล์ฟที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเล่นบนกรีนเป็นส่วนใหญ่ ผู้เล่นนั้นจะต้องใช้ไม้กอล์ฟที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆของกฎ ที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้คือ ไม้กอล์ฟประกอบด้วยก้านหลายหัวอย่างละ 1 ชิ้นต้องติดตรึงส่วนประกอบทั้งหมดยึดแท่นให้เป็นชิ้นเดียวกันด้วยความแข็งแรงต้องออกแบบไม่ให้ดัดแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อีกต่อไปยกเว้น สามารถจะเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและต้องไม่ผิดแผกไปมากนักจากรูปแบบและวิธีประดิษฐ์ตามประเพณีนิยม

สำหรับก้านของไม้กอล์ฟต้องเป็นลำตรง โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติที่จะงอและบิดเท่ากันในทิศทางใดก็ได้และต้องติดตรึง กลับหัวไม้บริเวณส่วนส้นโดยตรง หรือผ่านคอหรือปลอกคอเรียบอันเดียวแต่ก้านไม้พัตต์นั้นจะติดตรึงกับบริเวณใดของหัวไม้ก็ได้

ต่อมาคือด้ามถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของก้านที่ออกแบบให้ผู้เล่นจับโดย มีวัสดุอื่นประกอบเข้าไปด้วยก็ได้เพื่อมุ่งให้จับไม้ได้อย่างมั่นคงต้องเป็นลำตรงและมีรูปแบบเรียบๆ โดยไม่หล่อให้เข้ารูปกับส่วนใดส่วนหนึ่งของมึง

หัวไม้ ต้องออกแบบให้มีหน้าที่กระทบกับลูกเพียงหน้าเดียวยกเว้นไม้พัตต์ซึ่งอาจจะมีสองหน้าก็ได้ ถ้ามีคุณลักษณะของแต่ละหน้าเหมือนกันโดยต้องอยู่ตรงข้ามกันและส่วนราชขึ้นของแต่ละหน้าเท่ากันและไม่เกิน 10 องศา

และสุดท้ายคือหน้าไม้หน้าไม้ต้องไม่เว้าเข้าต้องแข็งและแน่นหนาเมื่อเทียบกับลูกซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องเรียบเว้นแต่จะทำเครื่องหมายตามที่อนุญาตซึ่งวัสดุโครงสร้างหลักของหัวและหน้าไม้ของกอล์ฟจะไม่รวมไม้พัตต์ด้วยนั้นจะเป็นโลหะแล้วจะไม่ยอมให้มีแผ่นฝั่งหรือส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วยเลย

อย่างไรก็ตามถ้าหากไม้กอล์ฟของผู้เล่นเกิดการชำรุดขึ้นระหว่างการเล่นตามปกติซึ่งไม่เป็นไปตามกฎ ที่เรากล่าวข้างต้น ผู้เล่นอาจจะใช้ต่อไปในสภาพที่ชำรุดนั้นได้เพียงเล่นช่วงที่เหลืออยู่ของรอบที่กำหนดเท่านั้นหรืออาจจะซ่อมแซมโดยไม่ให้การเล่น ในรอบนั้นจะต้องไม่ล่าช้าด้วยนักกีฬาจะต้องรักษาเวลาในการซ่อมแซมให้ดีที่สุด